พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัดฯ และบริษัทในเครือ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย

      วันนี้ (17 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) จำกัด บริษัท โตโยต้าริช จำกัด และบริษัทในเครือ นำโดย นายเรืองชัย จิตรสกูล ประธานกรรมการและครอบครัว ขอพระราชทานมาทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ภาคเอกชน ภาคสังคม และประชาชนชาวเชียงราย เข้าร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาถวายพระราชกุศลปัจจัย
        ในการทอดถวายผ้าพระกฐิน ครั้งนี้ คณะสงฆ์วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง มีฉันทามติให้พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง เป็นผู้รับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 สำหรับยอดกฐินเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายจตุปัจจัยบำรุงพระอารามหลวง มียอดรวมทั้งสิ้น 1,421,483.45 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์)
        โอกาสนี้ นายเรืองชัย จิตรสกูล ประธานกรรมการบริษัทโตโยต้า เชียงราย จำกัด และครอบครัว ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ วิทยลัยเทคนิคเชียงราย จำนวน 5,000 บาท วิทยาลัยอาชีวศึกษา 5,000 บาท โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 5,000 บาท และชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย 5,000 บาท 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar