อำเภอแม่จัน รณรงค์ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในนักเรียนหญิงอายุ 11-20 ปี ตามนโยบาย 1 ล้านโดส ใน 100 วัน      วันนี้(17 พ.ย.66) ที่โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน พร้อมด้วย นพ.รัฐกานต์ ปาระมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน นายประจวบ เจริญพร สาธารณสุขอำเภอแม่จัน และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมเปิดกิจกรรรม Kick Off รณรงค์ ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านโดส ใน 100 วันให้หญิงไทยอายุ 11-20 ปี ตามนโยบายมะเร็งครบวงจรของกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์สร้างภูมิ HPV นักเรียนไทยสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง “Save Our Children by 1 Million HPV Vaccines"
    ในปีงบประมาณ 2567 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบาย “มะเร็งครบวงจร” ที่ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง วินิจฉัย รักษา และดูแลฟื้นฟูกายใจ โดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันและตรวจคัดกรองความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง การตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ การอัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี และการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งตับ เป็นต้น

     การขับเคลื่อน Quick Win 100 วันแรก จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในหญิงไทยอายุ 11-20 ปี จำนวน 1 ล้านโดส เริ่มคิกออฟสำหรับนักเรียนหญิงในสถานศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มนักเรียน ให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วย และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในอนาคต สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถรับวัคซีน HPV ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 เพื่อป้องกันมะเร็งในสตรีไทย ตามสโลแกน “สวย เริด เชิด สู้มะเร็ง” หรือ “Women Power No Cancer” 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar