มฟล.จัดกิจกรรม MFU Innovation Day 2023 ภายใต้แนวคิด “สมุนไพรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ”

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม MFU Innovation Day 2023 ภายใต้แนวคิด “สมุนไพรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ” เพื่อจัดแสดงผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพร้อมออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ การจัดแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และการมอบรางวัลด้านนวัตกรรมให้แก่บุคลากร ผู้ประกอบการ และนักศึกษา รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย และเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านนวัตกรรมร่วมกับระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และชุมชน โดยมี ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคาร E-Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
       ทั้งนี้ กิจกรรม MFU Innovation Day 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2566 ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ การจัดแสดงสินค้าผู้ประกอบการสมาชิกบ่มเพาะธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ นิทรรศการผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากโครงการต่างๆ Exclusive Talk นโยบายการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สัมมนาสมุนไพรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสุขภาพ และ Workshop การพัฒนาโกโก้จากธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ความงามและการบำรุงผิว เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar