มูลนิธิกาญจนบารมี นำรถเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม “สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ” ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดเชียงราย

     วันนี้ (20 พ.ย.66) ที่ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ หัวหน้าหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่หน่วย (ภาคเหนือ) ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย บุคลากรสาธารณสุขที่ร่วมปฏิบัติงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เข้าร่วมพิธี
      นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีไทยและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังๆ ซึ่งจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด (Early Detection) ซึ่งการตรวจมี 3 วิธี คือ 1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. ตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ 3. การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram)
     สำหรับอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งของประเทศไทย มะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรี ได้แก่ มะเร็งเต้านม รองลงมาได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ มูลนิธิกาญจนบารมี ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทรฯ ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ได้นำขบวนรถเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จำนวน 4 คัน ประกอบด้วย รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง (รถ Mammogram) 2 คัน รถตรวจและสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คัน รถนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม 1 คัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงอันตรายจากโรคมะเร็งเต้านม เพื่อให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และได้ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาป้องกันมะเร็งเต้านม ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น ลดอาหารไขมัน ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และเอกซเรย์เต้านมสำหรับผู้หญิงที่มีปัจจัยเสี่ยง หากพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมจะได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar