วธ. เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม

   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา สร้างความสามัคคีด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน 
   ในส่วนกลาง กรมการศาสนา ร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมจิตอาสา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ ภายในงาน กรมการศาสนา ได้จัดตั้งโรงทานสำหรับผู้เข้าร่วมงานฯ และในกิจกรรมจิตอาสา มีการทำความสะอาดศาสนสถานรอบพระอาราม เพื่อถวายพระกุศลด้วย กิจกรรมมงคลที่กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศล ดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หายจากพระประชวรอย่างเร็วพลัน มีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
   ในส่วนของจังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในเวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar