นายกรัฐมนตรี เปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมผลักดันงานศิลปะร่วมสมัยเป็น Soft Power สู่ระดับโลก

     ช่วงค่ำวันนี้ (9 ธ.ค.66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งจัดขึ้นบริเวณลานกิจกรรมหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย Chiang Rai International Art Museum (CIAM) จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์) พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศ คณะผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นกว่า 1,500 คน

     นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในเดือนธันวาคมปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จังหวัดเชียงราย ตลอดจนองค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ ศิลปินร่วมสมัยชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลก 60 คน จาก 21 ประเทศ มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกับเครือข่ายศิลปินเชียงราย ในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาโดยใช้พลังของ Soft Power ต่อยอดและยกระดับกิจกรรมงานเทศกาล ประเพณีไทย และศิลปวัฒนธรรมจากระดับประเทศ สู่ระดับโลก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมโครงการ Winter Festival ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์แห่งชาติ

      การเปิดโลกศิลปะ เปิดบ้านเชียงราย ในครั้งนี้ จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาเชียงรายให้ก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะระดับโลกอย่างสมดุลย์และยั่งยืนบนพื้นฐานของความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมอยางแท้จริง จึงขอเชิญชวนชาวไทยและชาวเชียงรายร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เปิดบ้านอบอุ่นต้อนรับศิลปินและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทย เพื่อชมงานศิลปะร่วมสมัยอันทรงคุณค่า ชมความสวยงามของทิวทัศน์ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ชิมอาหารท้องถิ่นหลากรส ร่วมเติมเต็มความสดชื่นและสีสัน ร่วมเปิดโลกสู่งาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ไปพร้อมๆ กัน

     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมตั้งเป้าการจัดงานครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการมากกว่า 5 ล้านคน เกิดการจ้างงานมากกว่า 8,000 อัตรา ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท ในช่วง 5 เดือนของการจัดงาน ความสำเร็จของการจัดงานจะทำให้เชียงราย ไม่เพียงมีความงดงามจากธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า 700 ปี ยังมีศักยภาพที่เข้มแข็งของชุมชน ศิลปินเชียงราย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 2 ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย เป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างสรรค์เมืองเชียงราย จะทำให้เชียงรายเป็นเมืองศิลปะที่สามารถขับเคลื่อนมิติทางศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในเวทีโลกต่อไป

      นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้งาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายให้มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยสีสันบรรยากาศของงานศิลปะร่วมสมัยที่ครอบคลุมในทุกมิติ เช่น การเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคและแนวคิดในการทำงานระหว่างศิลปินนานาชาติ ศิลปินเชียงรายและปราชญ์ชาวบ้าน กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ มิติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมเวิร์กชอปและนิทรรศการในพาวิลเลี่ยนต่างๆ ทั้ง 13 พาวิเลี่ยน ตลอดจนการเปิดบ้านศิลปินมากกว่า 62 แห่ง ในอำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างการรับรู้และยังเป็นการนำมิติด้านศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงผู้คนไปสู่การพัฒนาเมืองเชียงรายให้ก้าวไปสู่ชุมชนศิลปะร่วมสมัยซึ่งมีความเป็นพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในแบบฉบับของเชียงรายอีกด้วย

      งานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ภายใต้แนวคิด เปิดโลก หรือ The Open World เป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้กับวงการศิลปะร่วมสมัย ด้วยการเชื่อมโยงพหุวัฒนธรรมของเชียงรายที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี นำเสนอผ่านมุมมองของศิลปินด้วยเทคนิคและเนื้อหาที่เชื้อเชิญให้ผู้ชมร่วมขบคิดจินตนาการและตีความไปด้วยกัน ซึ่งนอกจากการจัดแสดงผลงานในพื้นที่หลักของอำเภอเมืองเชียงราย เช่น อุทยานศิลปวัฒนธรรม (ไร่แม่ฟ้าหลวง) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน พิพิธภัณฑ์บ้านดำ วัดร่องขุ่น หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า โกดังยา และห้องสมุดรถไฟ ยังมีการจัดแสดงงานศิลปะในพื้นที่อำเภอเชียงแสน เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน วัดป่าสัก ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ ช้างแวร์เฮาส์ โบราณสถานหมายเลข 16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลเวียงเชียงแสน โรงเรียนบ้านแม่มะ รวมถึงบ้านสวนสมพงษ์ อำเภอแม่ลาว และพื้นที่กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ สิงห์ปาร์คเชียงรายและมโนรมย์ นอกจากนี้ ยังมีศาลาจัดแสดงผลงาน (Pavilions) จำนวน 13 แห่ง และกิจกรรม Collateral Events) กระจายตัวอยู่ตามอำเภอต่างๆ เช่น อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว และอำเภอพาน พร้อมด้วยกิจกรรมคู่ขนานอื่นๆ โดยเริ่มเปิดให้เข้าชมผลงานศิลปะร่วมสมัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar