พื้นที่เขตบริการสถานีวิทยุ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่เขตบริการส่งกระจายเสียงวิทยุในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 95.75 MHz ด้วยเครื่องส่งฯ ขนาดกำลังส่ง 1 KW ครอบคลุมพื้นที่ 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar