จังหวัดเชียงราย จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนระดับประเทศและจังหวัด ร่วมจัดงาน “Local Economic Forum Chiang Rai 2022” เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจฐานราก

     วันนี้ (23 พ.ย.65) ที่โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน Local Economic Forum Chiangrai 2022 และร่วมเวทีเสวนา Local Economic Forum Chiang Rai เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนในจังหวัดเชียงราย โดยมีนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกิจกรรมของจัดงาน
     งาน Local Economic Forum Chiangrai 2022 ประกอบไปด้วยกิจกรรม เวทีสัมมนา The Cloud ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดมาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีสัมมนาครั้งใหญ่ Local Economic Forum มีวิทยากรจาก Thailand Biennale Chiang Rai 2023 และขัวศิลปะ CEA Vespa Shopee ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เชียงรายแบรนด์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงแรมสุขนิรันทร์ เซ็นทรัลพัฒนา สถาบันชาและกาแฟ สมาคมโรงแรม และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย มาร่วมสนทนาทิศทางและโอกาสของเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงแนวคิดและกลไกต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ให้ธุรกิจท้องถิ่นเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขยายสู่ตลาดไทยและตลาดโลก รวมถึงตลาดอี-คอมเมิร์ซ
     Local Economic Forum Chiangrai 2022 ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ The Cloud สื่อออนไลน์รุ่นใหม่ ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นและธุรกิจที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากจังหวัดขอนแก่นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในจังหวัดเชียงราย ผ่านเวทีสัมมนา กิจกรรมการเดินทางศึกษาดูงานธุรกิจที่ดีในจังหวัดเชียงราย รวมถึงการทำกิจกรรมต้นแบบหรือการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารที่ทุกคนเข้าถึงได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :