ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดประชุม Asia/Pacific Aerodrome Design and Operations Task Force ครั้งที่ 4 หารือมาตรฐานการดําเนินงานของสนามบินระดับนานาชาติ ตามมาตรฐาน ICAO

     เช้าวันนี้ (10 ม.ค.66) ที่หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นประธานการประชุม The Fourth Meeting of the Asia/Pacific Aerodrome Operations Task Force (AP-ADO/TF) ระหว่างวันที่ 10 - 13 มกราคม 2566 โดยมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ICAO APAC) และสหรัฐอเมริกา ฟิจิ เข้าร่วมประชุม
      นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กล่าวว่า การประชุม The Fourth Meeting of the Asia/Pacific Aerodrome Operations Task Force เป็นการประชุมของคณะทํางานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีความรู้ ความชํานาญด้านการดําเนินงานสนามบิน เป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting มีการประชุมจากทั่วโลกและสถานที่ประชุม ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 - 13 มกราคม 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องมาตรฐานการดําเนินงานของสนามบิน จะมีการทบทวนจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานของสนามบินที่อยู่ใน ICAO หรือ ICAO Annex 14 รวมถึงให้คําแนะนําต่างๆ ในการนํา Annex 14 มาใช้ในการกําหนดมาตรฐานสนามบิน ที่สิ่งสําคัญจะเป็นการโชว์ศักยภาพของประเทศไทยถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการดําเนินงานสนามบิน และโชว์ศักยภาพของจังหวัดเชียงรายในการเป็นเมืองไมซ์ (MICE city) ของการประชุมในการรับนักท่องเที่ยว ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ตอนนี้เราเปิดประเทศ จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามา ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านวิชาการและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย สำหรับสถานที่จัดประชุมใช้หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
      นาวาอากาศตรี สมชนกฯ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้เว็บไซต์ ICAO ได้นำเสนอการประชุม The Fourth Meeting of the Asia/Pacific Aerodrome Operations Task Force (AP-ADO/TF) ครั้งที่ 4 ที่หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเราได้เข้าสู่เวทีโลก ที่มีผู้เข้าร่วมประชุม 91 คน ที่มาประชุมที่นี่ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา ฟิจิ มัลดีฟส์ อินเดีย ภูฏาน ปากีสถาน ประเทศไทย และประชุมออนไลน์ทั่วโลกในส่วนของประเทศไทยมาจาก สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด มหาชน การจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด มหาชน โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้สนับสนุนคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว บริษัท เชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้ทํา MRO ณ ด้านทิศเหนือจะเป็นการปักธงการบินของจังหวัดเชียงรายว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านการบินของประเทศไทย ซึ่งเที่ยวบินปัจจุบันเราอยู่ที่ 42 ไฟลท์ ผู้โดยสารประมาณ 7,000 คน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 มีผู้โดยสารเกือบ 8,000 คน ตอนนี้เราเปิดประเทศเต็มรูปแบบแล้ว ส่วนจีนได้รับการติดต่อจากเสฉวนแอร์ไลน์ จะเริ่มมาปฏิบัติการบินประมาณเดือนมีนาคม ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวจีนและเกาหลีมาลงที่สนามบินเชียงใหม่แล้วนั่งรถทัวร์มาเที่ยวต่อ เราจะพยายามทําให้มีไฟลท์บินตรงมาที่นี่ครับ นาวาอากาศตรี สมชนกฯ กล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :