จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

      จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยจะนำรายได้ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ส่วนหนึ่งมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ" ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-177-328-9


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar