กรมการจัดหางาน แนะใช้แอปฯ “ไทยมีงานทำ” เพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ว่างงานหรือกำลังหางานทำ


     กรมการจัดหางาน ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” ให้มีฟังก์ชันครบครัน โดยเฉพาะ “การขึ้นทะเบียนว่างงาน” ให้สามารถใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือได้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ “กำลังว่างงาน” ไม่มีรายได้ สามารถใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว และรับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ 
     นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการรายงานตัว ติดตามสถานะการจ่ายเงิน และสามารถตรวจสอบประวัติการขึ้นทะเบียนได้ในช่องทางเดียวกัน รวมทั้ง สามารถอัปโหลด “หน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร” หรือเลือกรับเงินผ่านพร้อมเพย์ (เลขบัตรประชาชน) แทนการเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงาน    
      สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกใช้งานผ่านระบบออนไลน์ สามารถใช้บริการ ได้ที่:
     • สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
     • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar