นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ปัญหายาเสพติดในพื้นที่และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สัญชาติ ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

    วันนี้ (15 ก.ย.66) ที่ศูนย์เบ็ดเสร็จ ด่านศุลกากรแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการค้าชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่สาย เพื่อรับฟังปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ โดยมีนายศรัญยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ การประชุมหารือในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
    นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้รับฟังปัญหาหลายด้าน มี 3 เรื่องใหญ่  1. เรื่องการค้าระหว่างประเทศ เรื่องการคมนาคมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขนถ่ายสินค้าไปประเทศจีนซึ่งมีหลายประเทศรวมอยู่ด้วย ทั้งไทย ลาว เมียนมา และจีน ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หอการค้า อยากให้มีการลงทุนหลายๆ รูปแบบ ทั้งทางน้ำทางรถยนต์หรือการสร้างด่านศุลกากร ซึ่งต้องเกี่ยวกับงบประมาณต้องมีการพิจารณา โดยได้เสนอแนะควรมีการตั้งคณะทำงานระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐแล้วเรียงลำดับความสำคัญลงมาอะไรที่สามารถทำได้เพื่อกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศได้ดี 2.คือปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากเป็นการค้าระหว่างประเทศ แหล่งผลิตยาเสพติดหรือสารตั้งต้นได้ถูกลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งต้องอาศัยการหารือหลายภาคส่วน ไม่ใช่การต่างประเทศอย่างเดียว มีอีกหลายเรื่องทั้งการทำลายยาเสพติดที่ถูกยึดมา การบังคับใช้กฎหมายยึดทรัพย์ ได้มีการสั่งการ ปปส.หลังจากนี้ไปจะมีการประชุมทุกๆ ภาคส่วนและได้ให้นโยบายต้องมีการลดการใช้ยาเสพติด 3.เรื่องชาติพันธุ์ เรื่องสิทธิมนุษยชนมีหลายภาคส่วนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเด็กเกิดที่นี่และถูกส่งกลับไปเมียนมาเพราะไม่ได้รับการศึกษา หรือสิทธิทำกิน ซึ่งเป็นปัญหาทั้งของชาติพันธุ์และของคนไทยทั่วประเทศ หลายครอบครัวที่ครอบครองที่ดินมานานและยังไม่ได้รับเอกสิทธิ์ ได้มีการหารือกับหลายภาคส่วนทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆ ภาคส่วน
      นอกจากนี้มีเรื่องของฝุ่น pm 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ได้มีการร่างวิธีการที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้แล้ว และเรื่องการปลูกข้าวโพดในเมียนมาซึ่งจะเข้าไปควบคุมไม่ได้แต่ต้องมีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อีกไม่กี่เดือนจะถึงช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือ และเป็นช่วงพีคของการเผาด้วยเช่นกัน จะต้องมีการเผาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีเรื่องที่สามารถนำไปดำเนินการได้ทันทีคือเรื่องสัญชาติ ทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ หรือขั้นตอนที่มากเกินไป โดยย้ำว่าปัญหาสำคัญของจังหวัดเชียงราย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar