อำเภอเวียงชัย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่

      วันนี้ (12 ก.พ.67) ที่หอประชุมเทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยนายเขมพัฒน์ เหรัญญะ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เข้าร่วมโครงการกิจกรรมป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย,ที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย, เทศบาลตำบลห้วยสัก เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย, เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เทศบาลตำบลดอนศิลา เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย, เทศบาลตำบลไม้ยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย, เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา, กำนันตำบลไม้ยา, กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนศิลา เพื่อขับเคลื่อนโครงการป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่า และ PM2.5 จังหวัดเชียงราย ก่อนเข้าสู่ห้วงห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 "76 วัน ปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"
       ทั้งนี้ สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 จากการรายงานของศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่า และ PM2.5 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.07 น. พบจุดความร้อน 17 จุด ในพื้นที่ อ.แม่สรวย 12 จุด อ.เมืองเชียงราย 2 จุด อ.แม่ลาว 1 จุด อ.ป่าแดด 1 จุด และอ.แม่จัน 1 จุด ส่วนพื้นที่อำเภอเวียงชัย ตั้งแต่เดือนมกราคม - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 พบจุดความร้อนสะสม 1 จุด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar