ชมรมสถานีวิทยุจังหวัดเชียงราย มอบทุนการศึกษาตาม “กิจกรรมปันน้ำใจให้น้อง” จำนวน 20 ทุน ที่โรงเรียนบ้านผาบ่อง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

    วันนี้ (23 ก.พ. 67) ที่ โรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย พันโท ธวัช ม่วงโพธิ์ ประธานชมรมสถานีวิทยุจังหวัดเชียงราย และนายเฉลิม แสร์ภู นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สวท.เชียงราย สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัททวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ปันน้ำใจให้น้อง” ก้าวสู่ปีที่ 10 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 500 บาท ให้นักเรียน โดยมี นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาบ่อง พร้อมคณะครู ร่วมรับมอบ
      พันโท ธวัช ม่วงโพธิ์ ประธานชมรมสถานีวิทยุจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ชมรมสถานีวิทยุจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก 7 สถานีในจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับบริษัท ทวียนต์มาร์เกตติ้ง จำกัด มาโดยตลอดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 ตามโครงการ “ช่วยกันด้วยใจ ปันน้ำใจให้น้อง” มอบทุนการศึกษา รองเท้านักเรียน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์กีพา สิ่งของจำเป็นในการเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมทั้งการสอนทักษะฟุตบอลให้กับนักเรียนด้วย
       นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาบ่อง ได้กล่าวขอบคุณชมรมสถานีวิทยุจังหวัดเชียงราย และบริษัท ทวียนต์มาร์เกตติ้ง จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ ทุนการศึกษารองเท้านักเรียน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์กีพา และสิ่งของจำเป็นในการเรียนการสอน รวมถึงอาหารกลางวันพร้อมขนมของว่างในมื้อพิเศษในวันนี้แก่นักเรียน ขอบคุณที่ได้เลือกโรงเรียนของเราในการปันน้ำใจในครั้งนี้ สิ่งที่ทางโรงเรียนและนักเรียนได้รับในวันนี้ ทางโรงเรียนจะนำไปใช้และบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดกับนักเรียนและสถานศึกษาแห่งนี้ต่อไป
       โรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2500 ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เปิดสอนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนวนครู 11 คน นักเรียน จำนวน 87 คน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564 – 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยมตามนโยบายจุดเน้น CR2Q-Ed Model และได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น รางวัล IOA AWARD เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar