นอภ.แม่สาย เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นไหม้ ในพื้นที่อำเภอ​แม่สาย

    วันนี้(16 พ.ย.65) นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) กรมอนามัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย กองร้อยทหารม้า ที่ 3 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมตรวจสอบกลิ่นในพื้นที่ตำบลแม่สาย รวม 4 หมู่บ้าน (บ้านเหมืองแดงใต้, บ้านเวียงหอม, บ้านสันทราย และบ้านสันทรายใหม่) พบว่ากลิ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ในเวลากลางคืน เป็นกลิ่นของสารไฮโตรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide : HCN) ผลการวัดค่าจากเครื่อง multi RAE ได้ 0.5 ppm จากค่าปกติ 0.0 ppm จะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) จึงได้ประสานการแก้ไขปัญหา จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOX) เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันอัตโนมัติในระดับตำบล (ผ่อดีดีตำบล) และจัดทำห้องปลอดฝุ่นในศูนย์เด็กเล็ก เพื่อสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนในพื้นที่และป้องกันการป่วย ประสานการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับ นายอำเภอท่าขี้เหล็ก และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา - ไทย (TBC ฝ่ายเมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก) ผ่านหน่วยประสานงานชายแดนไทย - เมียนมา กรมอนามัย จะนำเครื่องตรวจวัดขนาดใหญ่มาดำเนินการตรวจวัดกลิ่นในพื้นที่อีกครั้ง และประชาสัมพันธ์แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้งดเปิดหน้าต่างในช่วงเวลากลางคืน พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการดูแลตนเองหากมีอาการ
    นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย กล่าวว่า หลังรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านทางอำเภอได้ดำเนินการตามขั้นตอน มีการทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประสานสำนักงานสาธารณสุข มาตรวจปริมาณสารเคมีและกลิ่นที่เกิดขึ้น เมื่อพิสูจน์ออกมาว่าเป็นสารไฮโดรเจนไซยาไนท์(HCN) และมีปริมาณกลิ่นที่เกินมาตรฐานได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปิดประตู หน้าต่าง เมื่อมีกลิ่นรุนแรง และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบเหตุ จากการประสานไปยังประเทศเมียนมา ขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบกลับมาว่ากลิ่นมาจากอะไรหรือมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ได้ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน อำเภอแม่สายและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ได้นำหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 5,000 ชิ้น ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเทศบาลแม่สายมิตรภาพ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านบรรเทาความเดือนร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวและกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจได้รับอันตรายจากกลิ่นดังกล่าว
    ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ประสานให้ทางอำเภอพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อบูรณาการช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ โดยกรมอนามัยจะได้นำเครื่องตรวจวัดขนาดใหญ่ไปตรวจวัดกลิ่นในวันที่ 17 - 18 พ.ย. นี้ด้วย ล่าสุดมีรายงานว่าทางการจังหวัดท่าขี้เหล็ก ได้ให้โรงงานทำปูนขาว ที่ตั้งอยู่บ้านสะโถ่งบน-ล่าง จังหวัดท่าขี้เหล็ก ห่างจากชายแดนไทย 6 - 8 กิโลเมตร หยุดเป็นการชั่วคราวแล้วคะแนนโหวต :