คุณกำลังรับฟัง สวท.เชียงราย 95.75 MHz
Play
สวท.เชียงราย 95.75 MHz
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : สวท.เชียงราย 95.75 MHz
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวต้นชั่วโมง / รายการ เพื่อนยามดึก / ปิดสถานี
23:00 - 23:59
กำลังรับฟัง
ข่าวปลอม อย่าแชร์! หมู-ไก่ เป็นโรคเอดส์
ข่าวปลอม อย่าแชร์! หมู-ไก่ เป็นโรคเอดส์
ข่าวปลอม อย่าแชร์! นามบัตรเคลือบยา สามารถทำให้สลบได้ในทันทีหากสัมผัส
ข่าวปลอม อย่าแชร์! นามบัตรเคลือบยา สามารถทำให้สลบได้ในทันทีหากสัมผัส
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ดื่มกาแฟดำผสมมะนาว เเก้ปวดไมเกรน
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ดื่มกาแฟดำผสมมะนาว เเก้ปวดไมเกรน

ข่าวปลอม อย่าแชร์! น้ำมันมะกอกผสมน้ำมะนาว ล้างพิษตับ กำจัดนิ่วในถุงน้ำดี
ข่าวปลอม อย่าแชร์! น้ำมันมะกอกผสมน้ำมะนาว ล้างพิษตับ กำจัดนิ่วในถุงน้ำดี

ข่าวบิดเบือน เด็กติดเกม เสี่ยงเป็นโรคลมชัก
ข่าวบิดเบือน เด็กติดเกม เสี่ยงเป็นโรคลมชัก

ผอ.สวท.เชียงราย นำบุคลากรในสังกัด  ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
ผอ.สวท.เชียงราย และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา 26 มิถุนายน 2566
ผอ.สวท.เชียงราย นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และวันวิสาขบูชา
ผอ.สวท.เชียงราย นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการสร้าง พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
รายงานงบทดลอง
กรมอุตุนิยมวิทยา
APPF 30 การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชีย THAILAND 2022 และแปซิฟิก ครั้งที่ 30
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
#ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ